Tvoje besede lahko navdihnejo ali pa uničijo. Dobro jih izbiraj.

Tvoje besede lahko navdihnejo ali pa uničijo. Dobro jih izbiraj.