Ko nekoga ljubiš, je bolje, da mu to pokažeš, kot poveš. Ko nekoga ne ljubiš več, je bolje, da mu to poveš, kot pokažeš.

Ko nekoga ljubiš, je bolje, da mu to pokažeš, kot poveš.

Ko nekoga ne ljubiš več, je bolje, da mu to poveš, kot pokažeš.